Allmänt meddelande angående "Mos Maiorum"

Denna nyhet har redan fått viss spridning men vi vill med detta pressmeddelande uppmärksamma en vidare kontext av dessa operationer samt peka ut att förevändningen att slå till mot "kriminella nätverk av människosmugglare" är falsk. Dessa smugglare är den flyendes ända möjlighet eftersom Sverige och EU i praktiken har kriminaliserat flykt.

 

PRESSMEDDELANDE från Nätverket Ingen Människa är Illegal, Stockholm - "Mos Maiorum"..

 

..kallas den polisoperation som kommer att pågå 13-26e oktober 2014. Denna fras betyder ungefär “de äldstes väg” och refererar till de oskrivna lagar som upprätthöll traditionen inom romarriket - alltså upprätthållandet av Europa som det alltid varit, med hjälp av det mer eller mindre laglösa Frontex.

 

Två gånger årligen, en varje gång EU har ett nytt ordförandeland, genomförs en koordinerad polisaktion i, genom och omkring hela EU. Deras operativa målet är att täta yttre och inre gränser. Genom att kartlägga kopplingar mellan “illegala inresor” och “sekundära rörelser”, kan så många som möjligt förhindras att nå sina "slutmål" (framförallt med utökade direktiv till den ordinarie patrullerande polisen - som vi kunde se förra våren bland annat i Stockholms tunnelbana) och hämma "irreguljär migration och illegal vistelse".

Metoder:
- utökade kontroller vid eu-interna gränsövergångar, flygplatser och knutpunkter för tåg.
- använda information från asyl-intervjuer
- mer 'förvarstagande'
- mer samarbete mellan vanlig polis och gränspolis
- mer informationsutbyte mellan länder (information om ressätt, resväg, nationaliteter på både migrant och 'smugglare')
- samarbeten med angränsade länder för att skapa “buffertzoner” så som i Marocko, eller som för en vecka sedan när återtagandeavtalet med Turkiet trädde i kraft (Visumkraven för Turkiska medborgare kan komma att lättas mot att Turkiet går med på att “återta” migranter som EU inte vill ha).

 

Stockholmsprogrammet från 2009 är EUs 5årsplan för inre och yttre säkerhet där migration (som bara delvis preciseras till den “irreguljära” migrationen) slås fast som ett av de mest allvarliga kriminella hoten mot Europa. En förstärkning av en kriminalisering av flykt, genom koppla ihop irreguljär migration, i förlängningen migration över huvud taget, med kriminalitet i allmänhet. Detta rättfärdigar även en utökad registrering av alla förflyttningar även inom EU - 50miljoner euro har redan betalats ut till upprättande av nationella system för så kallade PNR (Passenger Name Record): som inkluderar Namn, flight information, adresser, kontaktuppgifter, extrabeställningar, betalningsinformation, bagage m.m.; till databaser där det sen söks efter "misstänkta mönster" - trots att hela projektet har fällts i EU-parlamentets Rättighets Kommitté.

 

Dessa operationer är del av ett större projekt av misstänkliggörande av allting utom-europeiskt. Genom att använda nedsättande termer som “illegal-”, “smuggling”, “irreguljär-” och sedan vara systematiskt ospecifik med dessa termer skapas bilden av det hotade Europa. Att det inte skrivs om irreguljär-flykt är symptomatiskt, då det blir tydligt att kravet på att fly planerat och ordningssamt är absurt. Det cyniska blir extra tydligt i och med att information från flyendes berättelser i asylprocessen används för att täppa till den lilla spricka som just du tagit dig igenom - berättelsen om din flykt, som du avkrävs för att kanske få stanna, används för att med militära medel stoppa andra att ens få den lilla chansen. Den systematiska jakten på allt och alla som sticker ut, eller bara sticker i ett polisöga, skapar en normalisering av lagliga undantagstillstånd.

 

Sveriges företrädare Cecilia Malmström förkunnar glatt att EU nu lagligt kan skicka ut alla människor som inte är välkomna i utbyte mot att Turkiska medborgare ska få visum lite lättare. Samma utpressningstaktik som EU använder mot t.ex. Marocko: Gränskontroller och 'återtagande' av flyktingar mot biståndspengar och handelsavtal.

 

Detta kommer att ske samtidigt som Italien stänger ner sin sjöräddningsverksamhet Mare Nostrum, vilket återigen lämnar de som flyr i båtar över medelhavet i händerna på Frontex. Men det finns motstånd. Watch the Med Alram Phone, är ett nytt transnationellt nätverk som startar upp en sjönöds-telefon, bemmand dygnet runt av ett fler-språkigt: »We understand ourselves as a pilot project. After a first period we will evaluate our experiences with the phone and decide how to improve to intervene against human rights violations at sea«, säger Karim S., en Syrisk flykting som själv var med om en av Frontex illegala 'push-backs' i Egeiska havet 2013, som kommer att ansluta till gruppen i Hamburg. »We are convinced that the deadly border-regime must be stopped«, säger aktivisten Lisa B. och beskriver vidare projektets ambition: »However, as long as it does exist, at least the utmost must be done to rescue. When we notice that these rescue operations do not take place, we will try to exert immediate public pressure.«

 

Gränskontrollen är alltid rasistisk då den tilldelar och undanhåller rättigheter på grund av ursprung, och gränsen som sådan är också en statlig uppmaning till främlingsfientlighet, avhumanisering och våld.

 

Ingen Människa är Illegal, Stockholm 7oktober 2014

 

 

källor:
Om Alarm telefonen Watch the Med
http://beatingborders.wordpress.com/2014/10/08/watch-the-med-alarm-phone...

official document telling about the operation
http://www.statewatch.org/news/2014/sep/eu-council-2014-07-10-11671-mos-...

Om PNR
http://statewatch.org/news/2014/oct/pnr-back-door.htm

pressrelease från C. Malmström om nytt återtagandeavtal med Turkiet
europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-285_en.htm

press release by greec police of the operation this spring, call "AERODROMOS" and only concerning airports
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perfo...

article in english about joint police operations
http://database.statewatch.org/article.asp?aid=33158

article in german about this operation
http://www.heise.de/tp/artikel/42/42375/1.html

document in german from the german bundestag with a lot of information about passed joint police operations:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/070/1707018.pdf

Motstånd:
http://travelwarning.blogsport.eu/

https://www.facebook.com/pages/Travel-warning-EU/784433808343167

http://beatingborders.wordpress.com/2014/10/08/watch-the-med-alarm-phone...