Asylrättshelg 13-14 dec

(English speaker? Scroll down)

Ingen människa är Illegal Umeå bjuder in till Asylrättshelg den 13-14 december. 

 

Genom bl a föreläsningar, samtal, bokbord, utställningar och mingel vill vi sprida kunskap om hur svensk och europeisk migrationspolitik verkligen ser ut och vad den innebär för de som berörs av den. Helgen är tänkt som en mötesplats där människor och organisationer/föreningar kan dela kunskap och erfarenheter, lära oss om varandra och utbyta kontakter.

 

Lördag 13:e dec: Michael Williams från FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, håller i en grundkurs i asylrätt med fokus på hur svensk och europeisk migrationspolitik ser ut och fungerar i praktiken. Ingen tidigare erfarenhet behövs! För att delta på grundkursen anmäl dig till: umea@ingenillegal.org Skriv gärna "asylrättshelg" i rubriken. Du behöver inte uppge namn i anmälan, detta är bara för att vi ska veta hur stor lokal vi behöver och hur mycket mat som behöver lagas:)

 

Allt åt Alla kommer ha sin fikaallmänning öppen på lördag precis som vanligt mellan kl.14-kl.18!

På lördagkvällen kommer vi underhållas av uppträdanden och ett härligt dansgolv! Mer info kommer:)

 

Söndag 14:e dec: Föreläsningar och samtal som en fördjupning av grundkursen. Ur programmet:

 

RFSL Newcomers Sthlm/Umeå om HBTQI och asylrätt

 

Foujan Rouzbeh om Aktivism

 

Föreningen RUNG- resande, ung, ny och gammal om EU-migranters situation i Sverige och Europa

 

Hanan Abunasser om situationen för asylsökande palestinier

 

Bland övriga medverkande finns t ex Rädda barnen, Allt åt Alla, Röda korset, F! och Vän i Umeå

 

Vi uppdaterar snart med schema för hela helgen!

 

Helgen är gratis och det kommer serveras billig mat och fika.

 

Varmt välkomna!

 

In english

The Network No One Is Illegal, Umeå invite you to a weekend about Asylum on December the 13th to 14th. With lectures, talks, book stalls, exhibitions and open spaces to mingle with others, we want to spread the knowledge about how Swedish and European migration policy actually works and how it effects peoples lives. The weekend is intended as a meeting place where people and organizations/associations can share knowledge and experiences, learn about each other and exchange contacts. There will be spaces for organizations to talk about their work. Do you and/or your organization/association want to participate with a lecture, workshop, seminar, exhibition or book stall, please contact us at: umea@ingenillegal.org

 

On Saturday the 13th, a basic course in asylum rights will be held by FARR(the Swedish Refugee groups Privy Council). The focus of the course will be on how the Swedish and European migration policy is constituted and how it works in practice. No previous experience is needed to attend. The saturday course will be held in swedish. To participate in the basic course sign up to: umea@ingenillegal.org Please write ”asylum weekend” in the title.

 

Sunday the 14th will consist of several lectures and talks and can be seen as an extension of the basic course. Among the lectures you’ll find:

 

RFSL Newcomers Sthlm/Umeå about HBTQ & asylum

 

Foujan Rouzbeh about Activism

 

Föreningen RUNG- resande, ung, ny och gammal about the situation for Roma people in Sweden and Europe

 

Hanan Abunasser about the situation for asylum seekers from Palestine

 

Among other participants during the weekend are the associations Rädda barnen, Allt åt Alla, Röda korset, F! and Vän i Umeå

 

The weekend is free and there will be food and refreshments for a low cost.