Asylrättshelg i Umeå 13-14e DEC: Programmet!

Välkomna till Asylrättshelgen 2014 i Umeå! 

ENGLISH BELOW

Vi i Ingen människa är illegal Umeå hoppas att den här helgen ska ge oss en ökad förståelse av asylrätten och hur vi kan använda oss av den på olika sätt. Vår ambition är att sprida information om hur svensk och europeisk migrationspolitik verkligen ser ut. Vi vill synliggöra de murar som har byggts upp runt EU:s yttre gräns för att utestänga flyktingar och andra migranter. Vi vill även synliggöra de inre murar som existerar och hur de upprätthålls genom rasistiska strukturer.

 

Vår ambition är att nya kontakter ska knytas, att vi ska inspirera och peppa varandra genom att se att vi är många som på olika sätt engagerar oss i asylfrågor. Vi hoppas också att du som inte är engagerad i någon speciell grupp ska få idéer om vad du kan göra. 

 

Det blir en fullspäckad helg med många informativa och viktiga punkter. Vi ser fram emot att få uppleva den tillsammans med er!

 

Nu till praktiska information.

 

Översättning:

Vi vill försöka lösa det så att du som inte kan svenska ska kunna gå på programpunkterna under söndagen. Vill du komma och behöver översättning, kontakta oss gärna på mail umea@ingenillegal.org innan, så ska vi göra det vi kan för att lösa det.

Vi söker därför personer som kan översätta från svenska (ev. engelska) till andra språk. Kan du flera språk och vill översätta något pass under söndagen (du behöver inte vara proffs och kommer sitta med den/dem som behöver översättning, alltså inte stå framme vid föreläsaren) så kontakta oss på mailen. Vi gör det här helgen tillsammans!!

 

Mat/Fika: 

Det kommer finnas mat på Klossen. På lördag finns lunch och middag, på söndag enbart lunch. Fika finns hela helgen. Kostnaden är valfri (du betalar det du vill/kan) och allt överskott går till IMÄI Umeå. All mat är vegansk och glutenfritt alternativ kommer finnas. Kontakta oss vid andra allergier. (Glöm inte att anmäla dig till grundkursen på mailen så vi vet hur mycket vi ska laga under lördagen!)

 

Lokal: 

Klossen är rullstolsanpassad. Mikrofon kommer användas i de stora föreläsningssalarna.

 

Betalning: All betalning under helgen kommer vara frivillig. Dock enbart kontanter. Bankomat finns nära.

 

OBS! Förmys på fredagen: 

Fix på fredag em i lokalerna från 15.00, kom om du vill hjälpa till! Vi kommer behöva hjälp med diverse saker. Vi kickar igång helgen med två filmer från söndagens program redan på fredagkväll som en bonus. Klockan 18.00 börjar vi visa Handläggaren och 19.00 visar vi Ni'lin – här är vårt hem.

 

OBS 2! Volontärer: 

Vi kommer behöva en del volontärer under helgen. Kan du tänka dig att hjälpa till med något så kontakta oss på mailen.

 

OBS 3! Anmälan: 

Vi vill jättegärna att ni anmäler er till vår mail om ni kommer på grundkursen, så att vi kan beräkna mat och lokaler.

 

 

Program Lördag 13/12

 

Grundkurs i asylrätt (10.00-17.15)

Michael Williams sakkunnig från FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, håller i denna grundkurs i asylrätt med fokus på hur svensk och europeisk migrationspolitik ser ut och fungerar i praktiken. Ingen tidigare erfarenhet behövs! För att delta på grundkursen anmäl dig gärna till:umea@ingenillegal.org Skriv gärna "asylrättshelg" i rubriken. Du behöver inte uppge namn i anmälan, detta är bara för att vi ska veta hur stor lokal vi behöver och hur mycket mat som behöver lagas.

Språk: Svenska 

 

10.00-11.00

Asyl är en mänsklig rättighet: bakgrund, innehåll och synsätt inom asylrätten.

11.15-12-00 

Vad säger svensk utlänningslag? Vilka skyddsgrunder finns?

 

12.00-13.00

Lunch serveras

13.00-14.00 

Hur ser asylproceduren ut? Innehåller bland annat instansordning, Dublinärenden och

offentligt biträde.

14.15-15.15

Fortsättning - Hur ser asylproceduren ut? Innehåller bland annat vanliga skäl till avslag och verkställighetshindersansökningar.

15.30-16.30

Fallstudier baserade på verkligheten. Grupparbete, diskussion och statistik.

16.45-17.15 

Nyttiga resurser: webbsidor, Migrationshandboken och Goda Råd. 

 

17.15 -18.15

Middag serveras

BOKBORD

Helgen är tänkt som en mötesplats där människor och organisationer/föreningar kan dela kunskap och erfarenheter, lära oss om varandra och utbyta kontakter. På torget kommer flera organisationer/föreningar finnas representerade bland annat: Ingen människa är illegal, Rädda Barnen, Röda korset, Vän i Umeå, Syndikalisterna, F!, Mama Africa, IMFSA,

Allt åt alla.

 

LOPPIS

Fynda prylar till valfritt pris. Alla stålar går till IMÄI Umeå.

 

UTSTÄLLNINGAR

Alsike kloster

I 50 år har Alsike kloster varit en fristad för papperslösa. I denna utställning kommer vi visa 3 filmer som spelats in på Klostret på 90-talet men som med syster Karins egna ord ”tyvärr är lika aktuella som då”. Det kommer finnas tidningsurklipp och en radiodokumentär om klostret.

 

Hidden Voices

Hidden voices är ett unikt projekt där flyktingar som lever i papperslöshet i Umeå skapat olika konstverk. Utställningen är kulmen på ett långt arbete med workshops och diskussioner på teman som kultur, migration, diskriminering och identitet. Migration är ett ständigt aktuellt ämne i det offentliga samtalet, men de människor som är mest berörda av debatten är ofta dem som har svårast att komma till tals. Genom den här utställningen ges några av Umeås mest utsatta invånare - personer som lever gömda med fara för sina liv under ständiga hot om utvisning - en möjlighet att göra sina röster hörda. Projektet har skett i samarbete med organisationen Ingen människa är illegal och målet är att ge röst till de som annars är lättast att tysta.

 

FESTLIGHETER (18.30-22.00)

18.30 – 20.00 På lördagskvällen kommer vi underhållas av acroyoga performance, poesi, dansuppvisning, rap och sång. 

20.00 – 22.00 Kvällen avslutas med Dj beatsocker och ett sprudlande dansgolv! 

 

Allt åt Alla kommer ha sin fika allmänning öppen på lördag precis som vanligt mellan kl.14-kl.18! 

 

 Program söndag 14/12

 

BOKBORD

Helgen är tänkt som en mötesplats där människor och organisationer/föreningar kan dela kunskap och erfarenheter, lära oss om varandra och utbyta kontakter. På torget kommer flera organisationer/föreningar finnas representerade bland annat: Ingen människa är illegal, Rädda Barnen, Röda korset, Vän i Umeå, Syndikalisterna, F!, Mama Africa, IMFSA,

Allt åt alla.

 

FÖRELÄSNINGAR

 

Aktivist workshop (11.30 – 13.00, Foujan Rouzbeh)

Foujan är aktivist och sitter bl.a i styrelsen för FARR. Hon kommer att hålla ett pass om hur det är att verka inom frågor som rör asylrätt, ett pass med både teoretiska och praktiska inslag!

Språk: svenska

 

Den okända vägen (15.00 – 16.00, Rädda Barnen)

Rädda Barnen presenterar filmen "Den okända vägen - en film om unga migranters situation i Europa och Sverige". Fyra ungdomar i Malmö kläckte idén att göra en film om deras resa från Afghanistan/Iran till Sverige för att sprida kunskap och förändra så att andra inte ska behöva resa på samma sätt. I filmen delar ungdomarna sina egna erfarenheter och berättelser kring att migrera från Afghanistan/Iran genom Europa till Sverige. Syftet med filmen är att sprida kunskap om hur migrationsprocessen kan gå till, hur lika/olika den kan se ut från person till person och hur det påverkar en människa att migrera med hjälp av människosmugglare samt att skapa en förståelse för unga migranters situation i Europa och i Sverige. Filmen är resultatet av ett års hårt arbete av och tillsammans med huvudpersonerna i filmen: Aref, Mohsen, Aziz och Davod och tar upp svårigheter, men även roliga saker som hänt och hur ungdomarna påverkats av sina erfarenheter. 

Efteråt hålls ett samtal med diskussionsfrågor kring filmen.

Talat språk: svenska

Textat språk: Svenska

 

EU-migranters situation i Umeå/Europa (15.15 – 17.15, Rung & Allt åt alla)

"Kommunallagen säger att kommunen har ansvar för att bosatta inom dess område, men ändå sover barnfamiljer i oisolerade husvagnar djupt in i midvintern. RUNG och Allt åt Alla Umeå informerar om hur situationen med Umeås EU-migranter ser ut, vad som skapat den och hur du kan engagera dig för att hjälpa till."

 

F! (12.00 – 13.00)

Testa dina kunskaper om Asyl med F!, en interaktiv föreläsning i quizform. Vi kommer även prata lite om Feministiskt initiativs asylpolitik. Quizet kommer göras i lag och tanken är att vi ska lära oss av varandra.

Språk: Svenska

 

Fortets murar på två sidor Atlanten (09.45 – 11.15, Nat K Hedlund) 

Gränser och globalrörelse. Migranter och gränsvakter i Europa, USA och Turkiet. Bilder från känsliga zoner. Migranter möts av taggtråd, värmecensorer och vapen. Nat K Hedlunds reportagebok "Fortets murar" handlar om Europas kamp mot migranter och skildrar livet i flyktingläger i Marocko och Grekland. Nat har också talat med de poliser, militärer och byråkrater som kontrollerar Europas yttre gränser, låser in migranter och verkställer deportationer. Han har också talat med anställda inom servicesektorn, entreprenörer, offentlig anställda, aktivister och fackföreningar. Vem är vad? 

 

Hbtqi-personers rätt till asyl (Linnea Andersson, jurist) (1130-1300)

1. Asylrättens grunder ur ett hbtqi-perspektiv

Eftersom lördagen kommer att ägnats åt grunderna i den svenska och europeiska asylrätten kommer denna introduktion ha ett tydligt fokus på hbtqi-personers rättigheter. Jag kommer att gå igenom de rättsligt relevanta dokumenten och hur de reglerar förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Frågor som kommer att behandlas är:

- Hur ser regleringen ut i flyktingkonventionen?

- Hur ser regleringen ut i skyddsgrundsdirektivet?

- Hur ser regleringen ut i utlänningslagen?

Efter denna introduktion kommer jag att behandla relevanta rättsavgöranden angående förföljelse på grund av sexuell läggning, både europarättsliga och svenska avgöranden.

2. Praktiska problem

I denna del av föreläsningen kommer jag att behandla vilka svårigheter hbtqi-personer möter vid prövningen av sina skyddsskäl. Denna del av föreläsningen kommer att bland annat att behandla följande frågor:

- Utgör kriminalisering av samkönade relationer i ursprungslandet förföljelse?

- Kan en person hänvisas till att dölja sin sexualitet för att undvika förföljelse?

- Hur görs trovärdighetsbedömningar?

- Medför Dublinförordningen särskilda konsekvenser för hbtqi-personer?

3. Förbättringsförslag

Denna del av föreläsningen kommer att ägnas åt förslag på åtgärder för att hbtqi-personers rättigheter ska tillgodoses på ett fullvärdigt sätt.

 

Konvertiter (10.00 – 11.00, Mikael Williams, FARR)

Att ha en tro eller inte ha en tro är en mänsklig rättighet. Religionsfriheten innebär att man kan byta tro. I vissa länder är detta en handling som kan leda till en allvarlig risk för förföljelse. Vilka krav ställer migrationsverket och migrationsdomstolen på den asylsökandes trovärdighet när konvertitskäl åberopas? Vad ligger bakom begreppet "genuin övertygelse"?

Språk: Svenska

 

Lokal aktivism (14.00 – 15.00)

Presentation av organisationer och föreningar aktiva i Umeå!

Språk: svenska

 

RFSL Newcomers  (Sooz Romero, Randa Lamri 1400-1500)

Sooz Romero från RFSL Newcomers  stockholm kommer prata om nätverkets struktur och organisering. Randa från RFSL Umeå berättar om uppstarten av RFSL Newcomers i Umeå. 

RFSL Newcomers  Stockholm är en mötesplats och ett nätverk för dig som har flytt förföljelse på grund av sexuell orientering, könsidentitet eller könsuttryck. Nätverket är till för dig som är asylsökande, för dig som fått asyl eller som flyttat hit genom anknytning eller bor här av andra orsaker. I Newcomers-gruppen träffar du nya vänner och får lära känna den svenska hbtq-världen. Du kan till exempel få träning i svenska språket, få tips om jobb och boende. Du får veta var det finns bra sjukvård och hur svenska myndigheter och institutioner fungerar. Nätverket kan vid behov också förmedla kontakter med RFSL:s juridiska rådgivning och ordna stödsamtal.

 

Rådgivning med FARR (12-13 & 14-17)

Mikael Williams sakkunnig från FARR, flyktinggruppernas riksråd, finns på plats för att ge möjlighet att få rådgivning i enskilda asylärenden. Klockan 13-14 är det allmän rådgivning det vill säga alla kan komma samtidigt, ställa frågor och lyssna.

14-17 finns det möjlighet att boka 15 min för enskild rådgivning, så att en kan vara mer detaljerad. Förbered och ta med eventuella papper. Följande tider går att boka genom att skicka ett mail till umea@ingenillegal.org (skriv Rådgivning i rubriken): 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.30, 15.45! Övriga tider (16.00, 16.15, 16.30, 16.45) går först att boka på plats genom infobordet. 

Språk: svenska/engelska

 

Situationen för asylsökande palestinier (16.15 – 17.15, Hanan Abunasser)

Info kommer!

Språk: engelska

 

Tortyr, trauma och trovärdighet (10.00 – 11.00, Frida Johansson Metso)

Frida Johansson Metso arbetar som psykolog på Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm. Frida kommer tala om den traumatisering många flyktingar drabbas av - i hemlandet, på flykt, i mötet med Europa. Hon kommer beskriva vad posttraumatisk stress innebär och hur det påverkar trovärdigheten i asylberättelsen negativt, trots att det borde vara tvärtom. Frida kommer också fördjupa sig i tortyrskador, tortyrskadeutredningar och de rättigheter asylsökande som gjort det sannolikt att de redan har torterats i hemlandet har, men hur dessa sällan respekteras.  

Denna föreläsning är live på videolänk!

Språk: svenska

 

UTSTÄLLNINGAR

 

Alsike kloster

I 50 år har Alsike kloster varit en fristad för papperslösa. I denna utställning kommer vi visa 3 filmer som spelats in på Klostret på 90-talet men som med syster Karins egna ord ”tyvärr är lika aktuella som då”. Det kommer finnas tidningsurklipp och en radiodokumentär om klostret.

 

 

Hidden Voices

Hidden voices är ett unikt projekt där  flyktingar som lever i papperslöshet i Umeå skapat olika konstverk. Utställningen är kulmen på ett långt arbete med workshops och diskussioner på teman som kultur, migration, diskriminering och identitet. Migration är ett ständigt aktuellt ämne i det offentliga samtalet, men de  människor som är mest berörda av debatten är ofta dem som har svårast att komma till tals. Genom den här utställningen ges några av Umeås mest utsatta invånare - personer som lever gömda med fara för sina liv under ständiga hot om utvisning - en möjlighet att göra sina röster hörda. Projektet har skett i samarbete med organisationen Ingen människa är illegal och målet är att ge röst till de som annars är lättast att tysta. Utställningen finns uppsatt under hela helgen. 

 

LOPPIS

Fynda prylar till valfritt pris. Alla stålar går till IMÄI Umeå.

 

FILMVISNINGAR

 

Handläggaren (11.00 -12.00)
En ung handläggare på Migrationsverket. En asylsökande familj. De är ett av tiotusentals ärenden som passerar myndigheten varje år. Hon ska utreda om de får stanna i Sverige eller ej. För handläggaren har besluten blivit vardag, för familjen är det livsavgörande. Krig, förtryck, våldtäkt, tortyr, splittrade familjer, krossade drömmar. Handläggaren hör allt. Samtidigt är det hennes uppgift att avgöra vem som ska få uppehållstillstånd, och vem som får avslag. Handläggaren är en psykologisk thriller inifrån Migrationsverket, för första gången skildrat utifrån en asylhandläggares perspektiv.

Längd: 52 minuter
Talat språk: Bosniska, Svenska
Textat språk: Engelska

 

Ni´lin – Här är vårt hem (12.20 – 13.00)

I den palestinska byn Ni’lin på Västbanken präglas vardagen av den israeliska arméns närvaro och murbygge. Ni'lin förlorar sin mark och sina olivträd. Friheten i byn blir alltmer begränsad. Asmaa och hennes familj dricker te och berättar hur situationen påverkar de själva, deras barn och samhället. Byborna ger inte upp och kvinnorna bestämmer sig för att arrangera en egen demonstration. På natten utlyser den israeliska armén utegångsförbud, deras bestraffning av byn blir allt grövre. Snart har alla gränser mellan övergrepp och vardag suddats ut. 

Längd: 36 minuter

Talat Språk: Arabiska/Engelska/Hebreiska

Textat språk: Svenska

 

UR:s fyra filmer om barn utan papper

 

En viktig vuxen (15.00 – 15.30)

Pia Lundgren arbetar på en skola som undervisar gömda flyktingbarn. Hon har sett många av sina elever utvisas. Mohammed som älskar matte är en av dem. Men lärare som undervisar gömda elever står inte i första hand för ämneskunskap utan för vuxenkontakt. Pia berättar att hennes roll är att i första hand finnas där som vuxen, för många av dessa elever är skolan en fristad. Skolsköterskan Eva Hamad menar att i samtal med förtvivlade elever betyder det mycket om man visar omsorg med frågor som; Kan du sova? Ses vi imorgon? Vi får också glimtar från undervisning i olika ämnen. 

Längd: 30 minuter

Talat språk: svenska

Textat språk: svenska

 

I väntan på framtiden (15.30 -16.00)

År 2009 beslöt Knivsta kommun att alla barn i kommunen ska ha rätt att gå i skola. Detta inbegrep också flyktingbarn gömda på Alsike kloster. På Alsike kloster har man sedan 70-talet hyst papperslösa flyktingar. Besök i klostret och möte med helgeandssystrarna Marianne och Karin som tittar på ett avsnitt av UR:s "Vi gömde oss" från nittio-talet. Syster Karin säger, att gå i skola handlar även om att få rutiner. Det är viktigt att barnen avlastas och inte tar på sig rollen som förälder. Tostacy Meira från Angola bor på klostret med sin familj. Det har betytt mycket för Tostacy att hon fått gå i skolan. Hon har kunnat prata om sina bekymmer hos skolkuratorn. Samtal med Bobby och Nadie som bott på klostret, men numera har uppehållstillstånd. De lovprisar helgeandssystrarna. 

Längd: 30 minuter

Talat språk: Svenska

Textat språk: Svenska

 

Rätten till skola (16.00 – 16.30)
Någonstans i Sverige lever en splittrad eritreansk flyktingfamilj gömd. Bakom sig har de en flykt fylld av umbäranden och traumatiska upplevelser. Sedan ankomsten till Sverige har familjen under ett och ett halvt års tid flyttat mellan ett trettiotal gömställen. Möjligheten till kontinuerlig skolgång har varit i det närmaste obefintlig för sönerna i familjen, som genom den långa flykten förlorat många år av utbildning. Sverige har fram till hösten 2012 saknat lagstiftning om asylsökande flyktingbarns rätt till utbildning, trots att Barnkonventionen tydligt slår fast denna rätt. Men med regeringens höstbudget kom beskedet att papperslösa barn ska få gå i skola från mitten av 2013. Det kommer att få konsekvenser för de många flyktingbarn som idag lever gömda i landet. 

Längd: 30 minuter

Talat språk: svenska

Textat språk: svenska

 

Jag reser från land till land (16.30 – 17.00)

Kaled är tolv år och lever gömd med sin familj i Sverige. De är papperslösa och söker asyl. Familjen har vistats en tid i Tyskland och Norge, ingen vet hur länge. Mamman försvinner en dag och Khaled får veta att hon sitter i fängelse. Vad kan hända härnäst? Kaled är rotlös och otrygg. Det är bara läraren i skolan som vet att Kaled lever gömd och för henne kan han lätta sitt hjärta. En morgon är mamman tillbaka hos familjen och de beger sig till Norge. Men de kommer snart tillbaka till Sverige. Var Kaleds resa slutar vet ingen. 

Längd: 30 minuter

Språk: Svenska

 

 

ENGLISH

Welcome to Asylrättshelgen, a weekend about asylum in Umeå!

 

No one is illegal Umeå hope that this weekend will give us a better understanding of the right of asylum and how we can use it in various ways. We want to spread information about what Swedish and European migration policies really are. To draw attention to the walls that have been built around the EU's external borders to exclude refugees and other migrants. How the inner walls look like and how they are maintained by racist structures.

 

We hope that new connections will be made, that we together by acknowledging that we are many who in various ways engage in asylum matters create enthusiasm to continue the struggle for equality and a world were no one is illegal. We also hope that those who aren’t committed to any particular group can get inspired to become active.

 

It will be an informative and important weekend. We look forward to creating it with you!

 

Some practical things.

 

Translation

We will try to find solutions in order for those who do not speak Swedish to attend the program on Sunday. If you wish to attend and need translation, please contact us by email umea@ingenillegal.org in advance, we'll do our best to solve it.

We are looking for people who can translate from Swedish (poss. English) into other languages. Do you speak several languages and want to translate something on Sunday (you do not need to be professional, you’ll sit next to those who need translation, not standing in the front of the room), please contact us by e-mail. We are creating this weekend together!

 

Food / Snacks

There will be food on Klossen, Saturday lunch and dinner. Sunday lunch only. Snacks will be available throughout the weekend. The cost is optional (you pay what you want / can afford) and all proceeds go to IMÄI. All food will be vegan. Gluten free options will be available. Contact us with other allergies. (Do not forget to sign up for the basic course on e-mail so we know how much we need to cook on Saturday!)

 

Place

Klossen is wheelchair accessible. Microphones will be used in the large lecture halls.

 

Payment

All payments during the weekend will be optional. However, only cash. ATM's close.

 

NOTE! Pre-hangout on Friday

Pre-arrangement for the weekend on Friday afternoon in Klossen from 15:00, come by if you want to help! We will need help with various things. We kick off this weekend with two films from Sunday's programs already on Friday night as a bonus. At 18.00 we begin to show Handläggaren (eng subtitles) and 19:00 we show Ni'lin - this is our home (eng subtitles).

 

NOTE 2: Volunteers:

We will need some volunteers over the weekend. If you can help with anything please contact us by e-mail.

 

NOTE 3! Apply:

We would appreciate if you sign up to the basic course by emailing us, so that we can calculate the food and facilities. umea@ingenillegal.org

 

Program Saturday, 13/12

(We havent found anyone who can translate the saturday program. If we find someone we will post it on the web. Its also possible to bring friend/friends to help translating, please do! 

 

Basics of asylum (10:00 to 17:15)

Michael Williams from FARR, Refugee groups Privy Council, is giving this course in asylum law with a focus on how Swedish and European migration policy looks and works in practice. No previous experience required! To participate in the basic course sign up to: umea@ingenillegal.org Please write "asylum weekend" in the title. You need not state your name, this is just for us to know what room size we need and how much food we need to prepare.

Language: Swedish

 

10:00 -11:00

Asylum is a human right: background, content and approach in asylum law.

 

11.15-12-00

What does the Swedish law say? What protection grounds exist?

 

12:00 - 13:00

Lunch is served

 

13:00 - 14:00

How does the asylum procedure work? Includes court of appeal, Dublin cases and

public counsel.

 

14:15 - 15:15

Continued – How does the asylum procedure work? Includes common reasons for rejection and to enforcement applications.

 

15:30 -16:30

Case studies based on reality. Group work, discussion and statistics.

 

16:45 - 17:15

Useful Resources: web pages, Migration Guide and good advice.

 

17:15 - 18:15

Dinner is served

 

Book table

The weekend is intended as a meeting place where people and organizations / associations can share knowledge and experiences, learn about each other and exchange contacts. On the square, several organizations / associations are represented, among others: No one is illegal, Save the Children, Red Cross, Vän i Umeå, syndikalisterna, Feministiskt Initiativ, Mama Africa, IMFSA,

Allt åt alla.

 

LOPPIS

Stocks gadgets at any price. All revenues goes to IMÄI Umeå.

 

EXHIBITIONS

 

Alsike monastery

For 50 years Alsike monastery has been a sanctuary for people without documents. In this exhibition we will show three films from the 90s but, with sister Karin's own words, "unfortunately, they are as relevant today as then". There will be newspaper clipping and a radio documentary about the monastery.

 

Hidden Voices

Hidden Voices is a unique project where refugees living undocumented in Umeå have created various works of art. The exhibition is the culmination of a long work in workshops and discussions on topics such as culture, migration, discrimination and identity. Migration is a common topic in public debate, but the people who are most concerned by the debate are often those who stays unheard. This project has been undertaken in collaboration with the organization No one is illegal, and the goal is to give voice to those who otherwise are the easiest to silence.

 

PARTYISH (18:30 to 22:00)

18:30 to 20:00 On Saturday night we will be entertained by AcroYoga performance, poetry, dance performances, rap and song.

20:00 to 22:00 The evening ends with Dj Beatsocker, and a great dance floor!

 

Allt åt Alla will have their café open on Saturday as usual between kl.14- 18!

 

Program Sunday, 14/12

 

Book table

The weekend is intended as a meeting place where people and organizations / associations to share knowledge and experiences, learn about each other and exchange contacts. On the square, several organizations / associations are represented, among others: No one is illegal, Save the Children, Red Cross, Friend in Umeå, syndicalists, Feministiskt Initiativ, Mama Africa, IMFSA,

Allt åt alla.

 

LECTURES

 

Activist Workshop (Foujan Rouzbeh)

Info coming!

 

The unknown road (Save the Children)

Save the Children presents the film "The Unknown road - a film about young migrants' situation in Europe and Sweden". Four young people in Malmö had the idea to make a film about their journey from Afghanistan / Iran to Sweden to disseminate knowledge and change so that others will not have to travel the same way. In the film, youngsters present their own experiences and stories about migrating from Afghanistan / Iran through Europe to Sweden. The purpose of the film is to spread knowledge about how the migration process can work, how similar / different it can be from person to person and how it affects a person to migrate with the help of smugglers, and to create an understanding for young migrants' situation in Europe and in Sweden. The film is the result of years of hard work and together with the main characters in the film: Aref, Mohsen Aziz and Davod bring up difficulties, but also funny things that happened and how young people are affected by their experiences.

Afterwards there will be a conversation with questions about the film.

Spoken languages: Swedish

Subtitle Language: Swedish

 

F!

Test your knowledge of Asylum with F !, an interactive lecture in quiz form. We will also talk a little about the Feminist Initiative asylum policy. The quiz will be made in groups and the idea is that we should learn from each other.

Language: Swedish

 

The fort's walls on two sides of the Atlantic

Limits and global movement. Migrants and border guards in Europe, USA and Turkey. Pictures of sensitive zones. Migrants are greeted by barbed wire, heat censors and weapons. Nat K Hedlund's documentary book "The fort's walls" is about Europe's fight against migrants and portrays life in refugee camps in Morocco and Greece. Nat has spoken with the police, soldiers and bureaucrats who control Europe's external borders, locks up migrants and executes deportations. He has also spoken with employees in the service sector, entrepreneurs, public servants, activists and trade unions.

 

HBTQI and Asylum (RFSL Newcomers)

Info coming!

 

Converts (Michael Williams, FARR)

To have a religion or not having one is a human right. Freedom of religion means that one can convert. In some countries this is an action that can lead to a serious risk of persecution. What requirements does the Migration Board and the Migration Court ask of the asylum seeker's credibility when convert reasons are invoked? What is behind the concept of "genuine belief"?

Language: Swedish

 

Local activism

Presentation of organizations and associations active in Umeå!

Language: Swedish

 

RFSL Newcomers

Info coming!

 

EU migrants' situation in Umeå / Europe (Rung & Allt åt alla)

Info coming!

 

Counseling with FARR (Sunday 12-13 & 14-17)

Michael Williams expert from FARR, refugee groups Privy Council, is in place to provide an opportunity to get advice on individual asylum cases. At 13-14 it is time for general advice. This means that everyone interested can come together, ask questions and listen.

14-17 It is possible to book 15 min for individual counseling, so that one can be more detailed. Prepare and bring any relevant papers! The following times can be booked by sending an email to umea@ingenillegal.org (write Advising title): 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45! Other times (16:00, 16:15, 16:30, 16:45) are only possible to book at Klossen at the info table during the weekend.

Language: Swedish / English

 

The situation of asylum seekers Palestinians (Hanan Abunasser)

Info coming!

 

Torture, trauma and credibility (Frida Johansson Metso)

Frida Johansson Metso, works as a psychologist at the Red Cross center for tortured refugees in Stockholm. Frida will talk about the trauma many refugees suffer - at home, on the run, when entering Europe. She will describe what PTSD is and how it affects the credibility of the asylum story negatively, although it should be the other way around. Frida will also talk more about torture injuries, torture injuries investigations and the rights of asylum seekers who made it likely that they already have been tortured in their home country, but how these are rarely respected.

This lecture is web based!

Language: Swedish

 

EXHIBITIONS

 

Alsike monastery

For 50 years Alsike monastery has been a sanctuary for people without documents. In this exhibition we will show three films from the 90s but, with sister Karin's own words, "unfortunately, they are as relevant today as then". There will be newspaper clipping and a radio documentary about the monastery.

 

Hidden Voices

Hidden Voices is a unique project where refugees living undocumented in Umeå have created various works of art. The exhibition is the culmination of a long work in workshops and discussions on topics such as culture, migration, discrimination and identity. Migration is a common topic in public debate, but the people who are most concerned by the debate are often those who stays unheard. This project has been undertaken in collaboration with the organization No one is illegal, and the goal is to give voice to those who otherwise are the easiest to silence.

 

LOPPIS – SECOND HAND FLEA

Stocks gadgets at any price. All revenues goes to IMÄI Umeå.

 

SCREENINGS

 

The case officer

A young officer at the Swedish Migration Board. An asylum seeking family. The family is one of several thousand that are dealt with by the Board every year. It is the officers task to find out whether their status is dire enough to entitle them to stay in Sweden. To her, decisions such as these have become an any day affair; to the family it is crucial. War, oppression, rape, torture, torn families, broken dreams. The case officer hears it all. The case officer is a psychological thriller set inside the Migration Board. For the first time the story is told from the perspective of an asylum officer.

Length: 52 minutes

Spoken languages: Bosnian, Swedish

Subtitle Language: English

 

Ni'lin - Here's our home

In the Palestinian village of Ni'lin in the West Bankeveryday life is characterized by the Israeli army's presence and the building of the wall. Ni'lin will loose their land and their olive trees. The freedom of the village is becoming increasingly limited. Asmaa and her family is drinking tea and tells us how the situation affects themselves, their children and society. The villagers do not give up, and the women decide to arrange a private demonstration. At night the Israeli army is announcing curfew, their punishment of the village is becoming thicker. Soon, all boundaries between abuse and the living are erased.

Length: 36 minutes

Spoken Languages: Arabic / English / Hebrew

Subtitle Language: Swedish

 

 

UR's four movies on undocumented children

 

In anticipation of the future

In 2009 Knivsta county decided that all children in the municipality shall have the right to attend school. This also included refugee children hidden in Alsike monastery. Since the 70s Alsike monastery has been harboring undocumented refugees. Visit the monastery and meet with the sisters Marianne and Karin watching an episode of UR's "We hide" from the ninety's. Sister Karin says, going to school is also about getting routines. It is important that the children are relieved and not take on the role as a parent. Tostacy Meira from Angola is staying at the monastery with his family. It has meant a lot to Tostacy that she had to go to school. She was able to talk about their concerns with the school counselor. Conversations with Bobby and Nadie who stayed at the monastery, but now has a residence permit.

Length: 30 minutes

Spoken languages: Swedish

Subtitle Language: Swedish

 

I travel from country to country

Kaled is twelve years old and lives in hiding with her family in Sweden. They are undocumented and they seek asylum. The family has resided for some time in Germany and Norway, no one knows for how long. The mother disappears one day and Khaled learns that she is in prison. What can happen next? Kaled is rootless and insecure. It's only the teacher at the school who knows Kaled lives in hiding and for her, he can ease his heart. One morning the mother is back with the family and they go to Norway. But they will soon return to Sweden. Where Kaleds journey ends, nobody knows.

Length: 30 minutes

Language: Swedish

 

The right to education

Somewhere in Sweden lives a divided Eritrean refugee family in hiding. Behind them they have an escape filled with hardship and trauma. Since their arrival in Sweden, the family has for one and a half years moved between thirty hiding places. The possibility of continuous schooling has been virtually non-existent for the sons of the family, who through the long escape lost many years of training. Sweden has until the autumn of 2012 lacked legislation on asylum seekers, refugee children's right to education, despite the UN Child Convention clearly states that right. But through the government's autumn budget it was announced that undocumented children was to attend school from the middle of 2013. This will have consequences for the many refugee children who are currently living in hiding in the country.

Length: 30 minutes

Spoken languages: Swedish

Subtitle Language: Swedish

 

An important adult

Pia Lundgren works at a school that teaches hidden refugee children. She has seen many of her students expelled. Mohammed who loves math is one of them. But teachers who teach hidden pupils are not primarily for subject knowledge but for adult contact. Pia says her role is primarily to be there as an adult, for many of these students, the school is a safe haven. The school nurse Eva Hamad says that in conversations with despairing students it means a lot if you show concern with issues such as; Can you sleep? See you tomorrow? We also get glimpses from the teaching of various subjects.

Length: 30 minutes

Spoken languages: Swedish

Subtitle Language: Swedish

Schema Lördag
Schema Söndag