Festival Illegal - De o/synliga

Last year we created a festival which went far beyond our expectations. We spread out in Gothenburg and filled a whole week with lectures, music, talks, workshops, theatre, poetry and dance. It was a fantastic festival week and we managed to light a little shimmering light in the darkness of the last autumn. To out honor we got even nominated for a price at the Faktumgala.

 

This autumn we decided to have a shorter program and instead focus and emphasize on those the network primarily works with. Those who are invisible in our society but visible in a parallel society. The un/visible.

 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1768839600057535/

Homepage: https://festivalillegal.wordpress.com/

 

Tuesday 8th November

Venue: Göteborgs Dramatiska Teater

Time: 18 - 20.30

18.30 Short movie: Blanka Papper

19.00 Theatre: Aphathetic for beginners

 

Wednesday 9th November

Venue: Göteborgs Litteraturhus

Time: 18 - 20

19.00 Lecture: Shahram Khosravi ”About a world withour borders”

 

Thursday 10th November

Venue: TBA

Time: 18 - 21

TBA

 

Friday 11th November

Venue: Bengans Fik

Time: 18.30 - 21.30

19.00 Seminar: Refugee prisons – an anthology of the immigration authorities´ detention

19.30 Film: Margreth Olins´ Documetary “The Others”

 

Following out traditions the festival is free for everyone.

 

Festival Illegal is a political festival made by Ingen Människa är Illegal Göteborg. With different forms of cultural expression we want to emphasize and fight for the right to asylum and spread information about Sweden´s and Europe´s migration politics.

 

 

Förra året formade vi fram en festival som blev något bortom alla våras förväntan. Vi spred oss runt i Göteborg och fyllde en hel vecka med föreläsningar, musik, samtal, workshops, teater, poesi och dans. Det blev en fantastisk fin festivalvecka, och vi lyckades tända en liten glimta ljus i förra höstens mörker. Till vår glädje blev vi även nominerade till ett pris på Faktumgalan.

 

Denna höst har vi valt att ha ett kortare program och istället fokusera på och lyfta de som nätverket arbetar främst med. De som är osynliga i samhället men synliga i det parallella samhället. De o/synliga.

 

Tisdag 8/11

Lokal: Göteborgs Dramatiska Teater

Tid: 18.00 - 20.30

18.30 Kortfilmsvisning: Blanka Papper

19.00 Teaterföreställning: Apatiska för nybörjare

 

Onsdag 9/11

Lokal: Göteborgs Litteraturhus

Tid: 18.00 - 20

19.00 Föreläsning: Shahram Khosravi, Om en värld utan gränser

 

Torsdag 10/11

Lokal: Folk

Tid: 18.00 - 21.00

TBA

 

Fredag 11/11

Lokal: Bengans Fik

Tid: 18.30 - 21.30

19.00 Seminarium: Flyktingfängelser - en antologi om Migrationsverkets förvar

19.30 Filmvisning: Margreth Olins dokumentär Dom Andra

 

Som tradition är festivalen kostnadsfri.

 

Festival Illegal är en politisk festival skapad av Ingen Människa är Illegal Göteborg. Vi vill med olika former av kulturyttringar som medel lyfta och kämpa för rätten till asyl och sprida information om Sveriges och Europas migrationspolitik.