Inbjudan till årsmöte samt bildande av förening

Nätverket Ingen Människa Är illegal Trollhättan & Vänersborg välkomnar likasinnade till ett öppet möte i Trollhättan 26/3, då vi också bildar förening.
 

 

Ingen Människa Är illegal har som mål är att alla människor som befinner sig inom Sveriges gränser ska ha samma sociala, politiska och ekonomiska rättigheter samt skyldigheter.

Genom att ekonomiskt och praktiskt stötta enskilda papperslösa migranter, i första hand barn i vårt närområde, samt genom utåtriktat opinionsbildande
verksamhet, strävar vi mot detta mål.
 

 Vill du komma på mötet 26/3, bli medlem eller stötta någon familj

ekonomiskt ta då kontakt med oss.
trollhattan@ingenillegal.org
 

Ingen stat ska få välja sina medborgare, människor ska få välja var de vill leva och verka!

www.ingenillegal.org