Introduktionsmöte måndag 16/2 2015

Vi behöver bli ÄNNU fler i Ingen människa är illegal!

Måndag den 16 februari klockan 18:30 har vi introduktionsmöte för alla
som är intresserade av att engagera sig i nätverket i caféet på Dynamo,
Södermannagatan 38. Du är också väldigt välkommen ifall du har idéer på
samarbeten eller kanske kan hjälpa till med en specifik sak, som att
köra bilar eller undervisa språk.

Tillgänglighet: inga trappor, några trösklar.
Sprid gärna till alla som borde komma, och ses där! ❤

Psst: Det kan vara bra att ha läst vår politiska plattform innan mötet:
http://ingenillegal.org/ om-oss/plattform

-------------------------- -------------------------- ----------------------

HEY EVERYONE

 

We need EVEN MORE activists in No one is illegal!

Monday Februari the 16th at 18.30 there will be an introduction meeting
for everyone interested in joining the network. At Dynamo,
Södermannagatan 38. You're also very welcome if you have ideas on
collaborations or can contribute with one specific thing like driving
cars or teaching languages.

Accessibility: no stairs, some thresholds.
Tell your friends and see you there! ❤

Psst: It's a good idea to read our political platform before the meeting:
http://ingenillegal.org/ om-oss/plattform