Intromöte med IMäI-Gotland 14/9

Ingen Människa är Illegal Gotland bjuder in till intromöte!

 

Vi kommer att prata om bakgrunden till att människor tvingas gå under
jord och vad det verkligen innebär att leva som papperslös. Vi
informerar om nätverket, hur du kan bidra till och engagera dig i
solidaritetsarbetet med våra medmänniskor.

 

Vill du läsa mer: http://ingenillegal.org/ om-oss/plattform

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1603157413268956/

 

Vi ses på Hedbergs Bok och Musikkafé i Visby måndagen den 14/9 Kl 17:30

Bjud in och sprid,

Välkomna!

 

 

No One is Illegal Gotland welcomes to intro-meeting!

 

We will talk about the background that forces people to go under ground
and what it means to live as a paperless person. The meeting will
inform about the group and how you can help in the solidarity work with
our fellow humans.

 

More information: http://ingenillegal.org/ no-one-illegal-world-withou t-borders

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1603157413268956/

 

Hope we'll see you on Hedbergs Bok och Musikkafé in Visby Monday 14/9 17:30

Invite and spread the word, 

Welcome!