Morales till attack mot "återvändandedirektiv"

Bolivias president Evo Morales riktar stark kritik mot EU:s återvändandedirektiv i ett öppet brev till Europa. Om direktivet godkänns kan Bolivia inte förhandla med EU om frihandelsavtalet med Andinska gemenskapen, skriver han.

 

Direktivet innebär en mer restriktiv flyktingpolitik med fokus på att få folk att ”återvända”, det vill säga fler utvisningar. Bland annat kommer man kunna ta utvisningshotade i förvar i upp till 18 månader. Detta utan att personen i fråga gjort något brottsligt. I brevet, som publicerades i bland annat Mana, hävdar Evo Morales att direktivet strider mot artikel 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dessutom menar han att det strider mot följande formuleringar i artikel 13:

  • Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
  • Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Presidenten understryker att han inte kan ”acceptera att de mest grundläggande mänskliga rättigheter förvägras våra landsmän och latinamerikanska bröder och systrar”. Om ”återvändandedirektivet” godkänns kan Bolivia inte förhandla med EU om frihandelsavtalet med Andinska gemenskapen (där Bolivia, Colombia, Ecuador och Peru ingår). Avtalet skulle innebära långtgående liberaliseringar av bland annat handel, immateriell egendom och offentlig service.

 

Läs hela artikeln på Yelah