Pressmeddelande från IMÄI-Stockholm, angående påstått samarbete med "Mitt Alby"

Vi skriver angående felaktigheter som "Mitt alby" publicerat på sin hemsida och i ett meddelande till boende i sina nyligen utköpta lägenheter i Alby."Mitt
alby" hävdar där att de tänker erbjuda förstahandskontrakt till
nuvarande andrahands-gäster om de "kan uppvisa betalningsförmåga och ett
gott uppförande". De skriver sen också att boende som saknar
upehållstillstånd i sverige inte ska vara oroliga då de inte tänkt
kontakta migrationsverk eller polis, utan säger sig ha ett samarbete med
bl.a. Röda Korset och IMÄI. Nåt sånt samarbete finns inte. De
skriver också att de ska hjälpa personer att ta kontakt med
socialtjänsten, men socialtjänsten i Botkyrka ger fortfarande avslag
eller tar inte ens emot ansökningar om stöd från papperslösa personer
och barnfamiljer.De har alltså tänkt vräka dessa boende, men om möjligt inte med hjälp av polis. Den här typen av ansvarsförskjutning, överskjutande av socialt ansvar till ideell sektor,
är inget annat än lögner för att försöka skapa goodwill till ett
företag som tjänat på utfösäljningar av allmännyttan, genomförda
tillsammans med demokrati-föraktande politiker. Det skapar också falska
förhoppningar. Ingen människa är illegal är ett nätverk av aktivister
som försöker stödja personer som lever utan uppehållstillstånd i
Sverige, men är inte en del av välfärdsstaten och kan inte tillskrivas
ansvar för de problem som staten skapar med fråntagande av rättigheter
från personer som de inte ger tillstånd att leva. Papperslösa personer är systematiskt utestängda från möjligheten att själva ha kontrakt på en bostad och lagligt arbete.Detta uppmärksammades i media, bland annat i tidningen ETC där Mitt Alby lyckas framställa sig som ansvarsfulla. Vi
vill härmed uppmärksamma att en överlämpning av sociala problem på oss
inte är ett samarbete. Ett sådant samarbete har heller aldrig funnits
och borde inte vara nödvändigt eftersom Mitt Alby skulle kunna avstå
från att skapa hemlöshet genom sina vräkningar.Nätverket Ingen Människa är Illegal - StockholmKontakt:stockholm@ingenillegal.org0729 41 98 08Från Mitt Albys hemsida:    http://mittalby.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=78159cbd-976c-4385-96a0-dc2cfec5a7b9#.VPrQQfxwsVdFrån tidningen ETC: