SFI för papperslösa i Göteborg

Vi vill erbjuda papperslösa att ta del av Svenska För Invandrare-undervisning och behöver fler som vill hjälpa till.

Du behöver inte vara lärare för att kunna bidra! Vi jobbar i gruppen utifrån att alla som kommer är både elever och lärare, och försöker använda de språk som finns i rummet.

 

Kontakta SFI-gruppen på hej.sfi@gmail.com för att anmäla dig som lärare eller elev.