Stöd IMÄI Umeå

Ingen Människa är Illegal i Umeå fortsätter att jobba praktiskt inom asylfrågor!

 

Gruppen välkomnar de som har engagerat sig i år och hoppas att fler kommer att ansluta sig!

 

Just nu är vi i stort behov av boenden och kontaktpersoner då vi vill öka vår kapacitet att kunna stödja och hjälpa de individer som befinner sig i papperslöshet. Som alltid är dock all slags hjälp välkommen!

 

Ett stort tack till alla som stöttar verksamheten och tack till alla som skänkte en slant under första maj-demonstrationen i Umeå!

 

Fortsätt så Umeå!