Uppstartsmöte för IMÄI Göteborg hösten 2017

Välkomna på uppstartsmöte för Ingen människa är illegal Göteborg!

 

Tisdagen 12/9 klockan 17.30 välkomnar vi till kick off av hösten och hoppas att både nya och gamla medlemmar kommer!

 

Alla ni som funderar på vad nätverket Ingen människa är illegal är, hur vi kämpar för att förbättra svensk

asylrätt och hur vårt dagliga arbete med papperslösa ser ut är varmt välkomna på denna introduktion. Vi

uppmanar också alla gamla medlemmar att komma, ingen presenterar ett nätverk så bra som de aktivister som jobbar inom det.

 

Det kommer att finnas lite tid för olika arbetsgrupper att samlas och kort berätta om vad ni gör samt

informera om redan satta datum eller planera in tillfällen för vidare träffar. Ta tillfället i akt att värva nytt folk till det arbete och de projekt ni redan bedriver eller vill starta upp.

 

För dig som har en ny idé, tanke, projekt, grupp eller plan på event är detta ett utmärkt tillfälle att

hitta fler som vill genomföra det. För er som letar lokaler, behöver bli fler för att gruppen ska kunna få nytt liv - kom på detta möte och finn andra!

 

Mötet kommer inledas med fika så vi har ork med kvällen. Därefter presenteras svenskt asylsystem, vårt

nätverk och de olika arbetsgrupperna. Arbetsgrupper får sedan chans att träffas vilket gör att alla nya

intresserade kan få mer information direkt. Kvällen avslutas med en uppsamling där alla höstens händelser presenteras och ev frågor kan avhandlas. Protokoll kommer att skrivas.

 

Mötet går av stapel i Hjällbo kyrka. Hit kommer du med spårvagn 4,9 och 8. Kyrkan ligger på hjällbo torg

och är en stor tegelbyggnad. Inne på gården hittar du till stora församlingssalen där mötet äger rum. Vi beräknar att mötet avslutas senast kl 20.

 

Välkomna!!