Vår i Nyköping med IMÄI

   Den 15 april hade IMÄI Nyköping ett boksamtal
om Herta Müllers bok Hjärtdjur handlar om det dubbla förtrycket som fyra
personer får uppleva under och efter deras flykt från Rumänien till Tyskland
under 70-talet. Boken belyser flera av de frågor  som Ingen människa är illegal Nyköping arbetar
med och fungerade som en  utgångspunkt för samtal som blev både
intressanta och tänkvärda.