Vänsterpartiet: Stoppa utlämningen av Musa Dogan till Turkiet

Från Vänsterpartiet 2009-02-04 15:30

 

Den turkiska medborgaren Musa Dogan, som sedan 2007 har uppehållstillstånd i Sverige, har anhållits och sitter för närvarande häktad i Växjö. Orsaken är att Turkiet begärt honom utlämnad. Vänsterpartiet kräver att utlämningen stoppas.

 

- Det är väl känt att tortyr är vanligt förekommande i turkiska fängelser och ett utlämnande till Turkiet riskerar Musa Dogans liv, säger Jacob Johnson (v), riksdagsledamot.

 

Dogan, som i Sverige tagit namnet Pir Sami Kortutar, är anhängare till TIKKO, ett socialistiskt arbetarparti i Turkiet. 1993 dömdes han till livstids fängelse, vilket senare omvandlades till 30 år. På grund av hårda och dåliga fängelseförhållanden deltog han i olika protester och hungerstrejker under sin tid i fångenskap. Efter den sista hungerstrejken blev Dogan allvarligt sjuk. Under en sjukdomspermission flydde han från Turkiet och sökte asyl i Sverige. Dogans politiska identitet är känd och bekräftad av svenska myndigheter och 2007 beviljades han därför politisk asyl med flyktingstatus, alltså i enlighet med Genèvekonventionen från 1951.

 

- Enligt organisationen HRTF, Human Rights Foundation of Turkey, har minst 29 personer avlidit i turkiska häkten och fängelser under 2008. Med tanke både på Dogans sjukdom och på behandlingen av politiska fångar i turkiska fängelser föreligger en överhängande fara för hans liv om han utlämnas. Därför kräver vi att utlämningen stoppas, säger Kalle Larsson (v), riksdagsledamot.

 

För mer information kontakta:
Kalle Larsson 070-34396 74
Jacob Johnsson 070-205 29 47