Vi behöver bostäder!

Som alltid är det akut bostadsbrist för de många papperslösa som lever i Sverige och Göteborg. Extra svårt är det nu när minusgraderna och snön gör det svårt att bo utomhus. Ingen Människa Är illegal behöver därför din hjälp!

 

Har du en bostad att låna ut? Kanske en längre period eller bara några nätter? Det kan vara allt från en soffa i ett kollektiv till det där tomma rummet i ditt hus. Kanske en uppsägningstid eller resa kan göra det möjligt för dig att stötta en papperslös person eller familj som inte har någonstans att vägen.

 

Det är inte olagligt att erbjuda någon boende men kan rädda livet på den som inte har någonstans att ta vägen.

 

Kontakta vår bostadsgrupp för tips, frågor och information. KOM IHÅG ATT INTE UPPGE NÅGON ADRESS I MAIL ELLER PÅ TELEFON, detta för att våra boenden ska vara så säkra som möjligt.

Bostadsgruppen når du på: bostad@ingenillegal.org

 

Du kan läsa mer om att erbjuda boende till papperslösa och registrera dig på: https://hemtillenpapperslos.se/

 

För bostadstips (EJ ADRESSER) via telefon: 0704377524

 

Sprid gärna detta vidare!