Vi är i behov av dina resurser!!

Imäi Umeå är alltid i behov av donationer och personligt stöd till de individer och familjer som vi hjälper.

Oavsett om du vill ge en donation eller vara i kontakt och hjälpa till att ordna bostäder, mat, transporter, utbildning, medicinska behov etc är du viktig!

Om du har resurser som du vill dela med oss, pengar, bostad, tid eller en briljant idé, vänligen kontakta oss :)

umea@ingenillegal.org

pengar direkt på postgiro 64 93 20-9 

 

 Imai Umeå is always in need of donations and personal support to the individuals and families we help. 

Whether you want to make a donation or be in contact and help arrange housing, food, transportation, education, medical needs, etc., you are important!

If you have resources you want to share with us, money, housing, time, or a brilliant idea, please contact us :)

umea@ingenillegal.org

pay directly at postgiro 64 93 20-9