För en värld utan gränser

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

 

Ta ställning!

för en värld där alla har rätt att röra sig fritt,

en värld där ingen människa är illegal

PUT till syriska flyktingar

Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande öppnar för permanent uppehållstillstånd (PUT) åt de syriska flyktingar i Sverige som bedöms ha skyddsbehov:

Länk till migrationsverket

 

Asylstafetten 2013

Asylstafetten är ett fantastiskt initiativ för att uppmärksamma den nuvarande flyktingpolitiken och för att lyssna på dem som faktiskt drabbas av den.

 

Den sker i form av en vandring från Malmö till Stockholm, där asylsökande själva deltar.
I städer Asylstafetten passerar sker olika sorts events och tal och du kan själv delta på olika sätt om du är intresserad.

Hidden voices

HIDDEN VOICES
Ett konstprojekt av papperslösa fly

EU-domstolen stoppar Dublin-överföringar av ensamkommande flyktingbarn

I torsdags fastslog EU-domstolen att ensamkommande flyktingbarn ska ha rätt att få sin asylansökan prövad i det land de tagit sig till, och att de därmed inte ska utvisas till det första EU-landet de blev myndighetsregistrerade i (enligt den så kallade Dublinkonventionen).

 

Åldersbestämning genom röntgen får kritik i Hagfors

Nya Wermlands-Tidningen skriver att alla ensamkommande flyktingbarn som genomgått åldersbestämning genom röntgen av tänder och handleder i Hagfors har fått i princip identiska svar och formuleringar - "19,2 år eller äldre".

Sydsvenskan och SvD publicerar utdrag ur "De förlorade barnen"

Sydsvenskan och SvD har publicerat två utdrag ur Jens Mikkelsen och Katia Wagners bok "De förlorade barnen", som handlar om de många ensamkommande flyktingbarn som försvunnit spårlöst från Sverige de senaste åren.

Regeringens lagförslag för vård till papperslösa inte tillräcklig

På SvD brännpunkt skriver representanter för Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Vårdförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening att regeringens lagförslag för vård till papperslösa inte är tillräcklig.

TACK!

Foto: Joakim Färdig (joakimfardig.com), På scen: Quotes

Till alla Er som gjorde I.Illegal-eventet den 27 april möjligt vill vi i IMäI Östersund säga:

TACK!

Vilken fantastisk uppslutning!

 

Östersunds lokaltidningar uppmärksammade IMäI´s arbete genom 2 artiklar vilka ni kan läsa här:

Ingen Människa är Illegal får Stig Dagerman-priset!

Idag meddelades av Arbetaren att Ingen Människa är Illegal får Stig Dagerman-priset!
Motivering är följande:

 

 

"Det låter som en rad i en dagsvers av Stig Dagerman. Det borde ropas ut över världen varje dag: Ingen människa är illegal!
Nätverket Ingen människa är illegal (IMÄI) får årets Dagermanpris för att de verkställer budskapet i handling.

Skrivarskola för papperslösa

Jonas Hassen Khemiri startar tillsammans med FARR en skrivarskola för papperslösa för att de själva, både journalistiskt och skönlitterärt, ska kunna beskriva sin situation som flykting i ett främmande land. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5500487

 

Läs mer om skrivarskolan på flyktingboggen: