För en värld utan gränser

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

 

Ta ställning!

för en värld där alla har rätt att röra sig fritt,

en värld där ingen människa är illegal

Uppsala: Papperslösa får rätt till vård

Landstingsstyrelsen i Uppsala tog den 26 januari beslut att papperslösa personer ska ha rätt till vård i Landstinget under samma villkor som asylsökande. Riktlinjer tros vara klara om ett halvår.

 

Läs hela artikeln på Yelah.

Kampanjstart för Aktion mot deportation

Nyligen deklarerade regeringen 2009 till det stora "återtagandeåret" och en upptrappning av tvångsdeportationer och massavvisningar med specialchartrade plan är att vänta. Tusentals människor som är på flykt från krigsområden och diktaturer ska med våld tvingas tillbaka till de platser de flytt från.

 

1300 flyktingar bröt sig ut ur förläggning i Italien

I lördags 24 januari lyckades ca 1300 flyktingar ta sig ut ur flyktingförläggning och förbi polisavspärrningar i Lampedusa, Italien. De marscherade sedan mot centrum skrikandes "Frihet" och "Hjälp oss". De flesta har nu återvänt till flyktingförläggningen som är det enda stället de kan bo på, men de är nu fria att komma och gå som de vill.

FARR positiv till ändringar i utlänningslagen

Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) välkomnar beskedet från regeringen att utlänningslagen skall ändras för att människor som lever i ett förhållande med gemensamma barn här i Sverige ska slippa ansöka om tillstånd utanför Sverige, oftast från hemlandet.

Främlingsfientlig lag genomröstad i Danmark

Den nya hårt kritiserade danska Tunisierlagen har nu godkänts. Lagen får kritik av bland annat jurister och FN:s flyktingorgan UNHCR för att bryta mot mänskliga rättigheter och vara rasistisk. Lagförslaget går ut på att inskränka misstänkta och straffade personers rörelsefrihet och bland annat förbjuda dem att bo utanför anvisade asylmottagningar.

 

Papperslösa erbjuds medlemskap i LO

Läs artikeln här.

Papperlösa ockuperar kyrka i Zürich

Den 19 december ockuperade papperslösa och schweiziska aktivster Predigerkyrkan i Zürich. Ett år tidigare ockuperades Grossmünsterkatedralen som en protest mot hårdare asyl- och utlänningslagar. Ockupationen den 18 december är en protest mot att förhållandena för asylsökande och papperslösa i Zürich bara blir hårdare och hårdare.

34 papperslösa utvisade från Nederländerna i deportation samordnad av Frontex

Onsdagen den 17 december deporterades 34 papperslösa med ett europeiskt charterplan från Nederländerna. Spanien, Sverige och Tyskland deltog också i denna deportation som samordnades av Frontex. 14 av de 34 papperslösa kom från Nederländerna. Deportationen var resultatet av en intensiv samordning av de deltagande länderna.

367 ärenden på ett år!

Migrationsverket lägger "orimligt många" asylärenden på enskilda biträden.

 

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20081217-9