För en värld utan gränser

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

 

Ta ställning!

för en värld där alla har rätt att röra sig fritt,

en värld där ingen människa är illegal

Stoppa deportationen! Skriv under Julupproret!

Omar skulle leva ett vanligt liv med sin fru och 1-åriga dotter i Jämtland om det inte vore för Migrationsdomstolens beslut att deportera honom. Han tillåts inte ansöka om familjeanknytning när han befinner sig i Sverige.

 

Irakier hungerstrejkar utanför Migrationsverket i Jönköping

Ett trettiotal personer demonstrerar och hungerstrejkar utanför Migrationsverket i centrala Jönköping i protest mot att bli tillabakaskickade till Irak.

"Migrationsverket sviker kvinnor som söker asyl"

I en artikel i Dagens Nyheter skriver Maite Zamacona Aguirre och Bengt Westerberg om en ny rapport från Röda Korset som "avslöjar könsorättvisor och bristande kompetens i asylprocessen".

ImäI Göteborg anordnade temadag om den nya arbetskraftsinvandringslagen

Den 15:e november anordnade Ingen Människa är Illegal- Göteborg tillsammans med Blå Stället en temadag om den nya arbetskraftsinvandringslagen. Ett 40-tal personer hade komit för att lyssna och ställa frågor. Evenemanget inleddes med en paneldebatt om lagens konsekvenser för asysökande och gömda i Sverige.

Avvisningshotade Elamin Bashir lyckades rymma

 Elamin Bashir kom till Sverige 2003, efter att ha utsatts för förföljelse av regimen i Sudan. Tillsammans med kamrater på högskolan i Khartoum hade Bashir försökt skapa debatt och protestera mot regeringens politik gällande bl.a.

Migrationsverket avisar homosexuell man till Afghanistan

Migrationsverket har beslutat att avhysa en homosexuell man till Afghanistan. Mannen kom till Sverige för sju år sedan och fick då ett tidsbegränsat uppehållstillstå nd. När det skulle omprövas fick han avslag på sin nya ansökan. Han har därefter lämnat in en ny ansökan och bl.a.

Papperslösa ockuperar byggnad i Bryssel

Den 4 november startade UDEP-Bruxelles, en grupp av papperslösa migranter, en ockupation av en stor byggnad i centrala Bryssel.

Migrationspakten – den "nya" migrationspolitiken

På världskartan placerar sig Europa i mitten. Med det nya förslaget om en gemensam migrationspolitik som Reinfeldt och Billström nu godkänner så framhäver EU-politiken sin syn på Europa som ett självklart centrum.

 

Migrationspakten, som ännu inte antagits i sin helhet, utgår från fem punkter.

Antalet papperslösa väntas öka dramatiskt

Antalet papperslösa arbetare runt om i världen kommer att öka dramatiskt i spåren av den globala finanskrisen. Det tror företrädare för den Internationella Fackföreningskonfederationen, ITUC.

 

Läs mer på Yelah

Manifestation nummer 100 för Papperslösa Stockholm

Onsdagen den första oktober höll Nätverket Papperslösa Stockholm sin hundrade manifestation med krav på uppehållstillstånd åt alla. Samtidigt invigdes den nya kampanjen Flyktingamnesti 2008.

 

Läs mer på Yelah