Imäi Stockholm

Arbetsgrupper

Asylgruppen

Denna grupp arbetar dirket med de papperlösa och asylsökande som kontaktar nätverket. Arbetet kan handla om att hjälpa till med att fixa juridisk hjälp, sjukvård eller barnomsorg och skola.

 

Matgruppen

Matgruppen har skapat ett system för att dela ut mat som blivit över från affärer till de som behöver. Skulle du vilja ha del av maten? Eller vill du hjälpa till i arbetet? Kontakta oss!

Opinionsgruppen

Genom den här gruppen försöker vi väcka opinion för en värld utan gränser och på olika sätt uppmärksamma vad vi tycker är fel i Sveriges flyktingpolitik. Bland annat skriver vi debattartiklar, driver olika kampanjer och ordnar demonstrationer och blockader.

 

Barngruppen

Barngruppen träffas varje månad och har aktiviteter för papperslösa barn. Varje sommar ordnas också ett kollo.

 

LGBTQI-grupp
Är du Homo, Bi, Trans, Queer, Inter-sexuell, eller känner dig
utanför normen för kön och sexualitet på andra sätt? Är du också
Asylsökande eller saknar uppehålltillstånd? Vi är en grupp för, av och
med personer som har erfarenhet av migration och av att vara HBTQI som
erbjuder svenska lektioner i säkrare rum, hjälp med kontakter till
tillexempel vårdinrättningar och andra organisationer, aktiviteter
samt stöd så väl socialt som ekonomiskt för busskort, mat och hyra (i mån av resurser)
Du behöver inte uppge ditt namn och vi kommer inte föra vidare nån information som du lämnar till oss
Kontakta oss:
lgbtqi@ingenillegal.org
tel: 0760720620