Press

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar praktiskt och politiskt med flyktingars och migranters rättigheter på en rad olika sätt. Vi arbetar bland annat med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

Mail och telefon till Ingen människa är illegals lokalgrupper finns här.

 

Bilder som ligger på denna sida kan användas av media men ange gärna Ingen människa är illegal som källa.