Länkar

Här hittar du länkar till organisationer, nätverk och grupper som arbetar med migranters rättigheter i Sverige och i övriga världen (framförallt Europa).

Sverige

 

Denna onsdag - Papperslösa Sthlm

Papperslösa Sthlm manifesterar varje onsdag utanför riksdagen för uppehållstillstånd åt alla papperslösa.

 

Aktion mot deportation

En landsomfattande aktionsinriktad kampanj och folkrörelse mot deportationer och förvar.

 

Syndikalistiska registret Stockholm

Facklig organisering för papperslösa arbetare. 


Asylgruppen i Malmö
Asylgruppen i Malmö arbetar med att stödja människor som lever gömda i Malmöområdet samt för papperlösas rättigheter.  

 

Asylgruppen i Lund
Asylgruppen i Lund arbetar med asylsökande och för deras rättigheter.

 

 

Kampanjer:

 

Ain't I a Woman

För papperslösa kvinnors rätt till skydd.

 

Barnens bästa främst

Kampanjen Barnets bästa främst vill uppmärksamma de asylsökande barn som hamnar i kläm i EU:s regelverk när medlemsländernas intressen blir överordnade barnens. Trots att flera länder i EU inte klarar av att leva upp till EU-lagstiftning och internationell rätt om asylprövning och flyktingmottagande återsänder Sverige många barn till dessa länder. Detta strider mot Barnkonventionens princip om barnets bästa.

 

Sjukvård och hälsa:

 

Rosengrenska
Medicinsk hjälp för papperslösa/gömda flyktingar i Göteborg.

 

Deltastiftelsen
Medicinsk hjälp för papperslösa/gömda flyktingar i Malmö.

 

Läkare i världen
Medicinsk hjälp för papperslösa/gömda flyktingar i Stockholm.

 

 

 

Mer information:

 

Asylnytt
Senaste nytt om asyl- och migrationsfrågor. 

 

Artikel 14
Artikel 14 är en informations- och debattidning om flyktingfrågor och asylpolitik.

 

Barn utan papper
Information till barn som lever gömda/papperlösa.

 

FARR
Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd är en paraplyorganisation som bistår flyktinggrupper, asylkommittéer och enskilda.

 

Länderkommittén
Länderkommittén för f.d. Jugoslavien hjälper och stödjer flyktingar från f.d. Jugoslavien som är i behov av skydd.

 

Rådgivningsbyrån
Rådgivningsbyrån erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och i allt övrigt som rör den svenska utlänningslagstiftningen.

 

Mana

Anti-rasistisk tidskrift.

 

ABC Rasism
"En pseudoencyklopedisk, lite psykadelisk och ibland något (o)akademisk men ändå sannskyldig sammanställning av några av de resultat och idéer som trängt in i språket under inflytande av kolonialism, rasism och andra likartade tendenser i mänskligt tänkande."

 

 

Internationellt

 

Welcome to Europe

Independent information for refugees and migrants coming to Europe

 

United
Europeiskt nätverk mot nationalism, rasism och fascism.

 

Picum 
Europeiskt nätverk som främjar respekt för asylsökandes sociala rättigheter.

 

No Border
Nätverk som kämpar för rätten till fri rörlighet och för allas rätt att leva där de vill. Har grupper i många länder.

 

Fortress Europe Blogg om vad som händer vid Fort Europas gränser.

 

Radio 1812/December 18
Radio 1812/December 18 arbetar med migranters rättigheter över hela världen och uppmärksammar särskilt International Migrants's Day den 18 december.

 

Anarchists against the wall
Israeliska aktivister som kämpar mot apartheidmuren i Israel/Palestina

Storbrittanien

National Coalition of Anti-Deportation Campaigns
Kampanjer och annat arbete mot deportationer

 

Unity Centre Glasgow
Kämpar för asylsökande och papperlösa i Skottland

 

No One is Illegal
Kämpar för en värld utan gränser

 

No Borders Manchester                                                                         Kämpar mot migrationskontroller och deportationer

 

Tyskland

 

The VOICE Refugee Forum
Nätverk som stödjer människorättsaktivister som tvingats fly.

Frankrike

 

Sans papiers
Nätverk för regularisering för alla papperslösa. 

 

Le quotidien des sans papiers
Nättidning om papperslösas vardag. För information och aktion. 

 

Pajol
Information om rörelser för papperslösas rättigheter, nya migrationslagar i Frankrike och motståndet mot dem. 

 

Des ponts pas des murs

Nederländerna

 

All included

 

M2M Radio

"Migrant to migrant radio station" med migranter som överlevde brand i Schipol-förvaret i Holland 

 

Canada

 

No one is illegal Montreal